velka nad velickou
uhersky ostroh
javornik cz
dot controls
elmo

Dovolte, abychom tímto vyjádřili naše velké poděkování firmě ZAMONT cz  s.r.o., zastoupené panem Pavlem Zámečníkem, za realizaci stavby „Vizovice – ulice Mlýnská – oprava komunikace  zpevněné plochy a doplnění kanalizace“ v druhé polovině roku 2019. Spolupráce s firmou byla opravdu výborná. Především jednání s panem Pavlem Zámečníkem bylo od samého počátku velmi solidní. Stejně tak jeho ochota a celkový přístup k  řešení nových požadavků vyplývajících nejen ze stávajícího stavu odkopaných vedení infrastruktury byl velmi vstřícný a na vysoké odborné úrovni. Ocenili jsme, že práce byly poskytnuty v požadované kvalitě a dokončeny ve smluvním termínu.

S plnou vážností a odpovědností můžeme doporučit Vaši firmu novým zákazníkům.

“Chci tímto vyjádřit velké poděkování a spokojenost s odvedenou prací firmy Zamont na podzim roku 2018. Jednalo se o úpravu ploch před ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti a pokládku nové zámkové dlažby. I přes velké vytížení na předem domluvených jiných zakázkách vše zvládli bez problémů a podle stanoveného plánu. S panem Zámečníkem jako jednatelem firmy byla vždy spolehlivá domluva. Organizačně bylo vše v pořádku, pracovníci dělali svou práci pořádně a zodpovědně. Tuto firmu mohu opravdu doporučit.”

Firma ZAMONT s.r.o., zastoupená Pavlem Zámečníkem prováděla v Obci Louka dláždění chodníků po stavbě “Rekonstrukce kanalizační sítě v obci Louka."

Odvedená práce byla v požadované kvalitě v dohodnutém termínu a cenových podmínek. Spolupráci s firmou ZAMONT hodláme využít I v budoucnu,

kdy plánujeme rekonstrukci další části chodníků v průtahu Obce Louka.

starostka obce Anna Vašicová Louka, 2017

ředitel ZŠ Sportovní Martin Melichárek

Uherské Hradiště, 2019

místostarostka Alena Hanáková

Vizovice, 2019