top of page
velka nad velickou
uhersky ostroh
javornik cz
dot controls
elmo

Dovolte, abychom tímto vyjádřili naše velké poděkování firmě ZAMONT cz  s.r.o., zastoupené panem Pavlem Zámečníkem, za realizaci stavby „Vizovice – ulice Mlýnská – oprava komunikace  zpevněné plochy a doplnění kanalizace“ v druhé polovině roku 2019. Spolupráce s firmou byla opravdu výborná. Především jednání s panem Pavlem Zámečníkem bylo od samého počátku velmi solidní. Stejně tak jeho ochota a celkový přístup k  řešení nových požadavků vyplývajících nejen ze stávajícího stavu odkopaných vedení infrastruktury byl velmi vstřícný a na vysoké odborné úrovni. Ocenili jsme, že práce byly poskytnuty v požadované kvalitě a dokončeny ve smluvním termínu.

S plnou vážností a odpovědností můžeme doporučit Vaši firmu novým zákazníkům.

“Chci tímto vyjádřit velké poděkování a spokojenost s odvedenou prací firmy Zamont na podzim roku 2018. Jednalo se o úpravu ploch před ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti a pokládku nové zámkové dlažby. I přes velké vytížení na předem domluvených jiných zakázkách vše zvládli bez problémů a podle stanoveného plánu. S panem Zámečníkem jako jednatelem firmy byla vždy spolehlivá domluva. Organizačně bylo vše v pořádku, pracovníci dělali svou práci pořádně a zodpovědně. Tuto firmu mohu opravdu doporučit.”

Firma ZAMONT s.r.o., zastoupená Pavlem Zámečníkem prováděla v Obci Louka dláždění chodníků po stavbě “Rekonstrukce kanalizační sítě v obci Louka."

Odvedená práce byla v požadované kvalitě v dohodnutém termínu a cenových podmínek. Spolupráci s firmou ZAMONT hodláme využít I v budoucnu,

kdy plánujeme rekonstrukci další části chodníků v průtahu Obce Louka.

starostka obce Anna Vašicová Louka, 2017

ředitel ZŠ Sportovní Martin Melichárek

Uherské Hradiště, 2019

místostarostka Alena Hanáková

Vizovice, 2019

bottom of page