top of page

Naši spokojení zákazníci

Topolná_znak_mesta.jpg

Obec Topolná

"Firma Zamont v Obci Topolná v roce 2023 provedla výstavbu nového chodníku k mateřské škole, včetně vybudování veřejného osvětlení. Oceňuji kvalitu provedené práce, dodržení termínu a flexibilitu při řešení změn a nepředvídatelných problémů. Zároveň si cením partnerského přístupu při řešení méněprací a víceprací.
Tuto firmu mohu doporučit“

Ing. Roman Dujíček
Starosta

Morkovice-Slizany.png

Město Morkovice-Slížany

"Zamont v Morkovicích-Slížanech prováděl v letech 2022-23 tři stavby komunikací, chodníků a zpevněných ploch.

Oceňuji především vysokou profesionalitu, rychlost prováděných prací a snahu předcházet problémům.

Velmi si cením i toho, že prováděné změny a vícepráce byly naceněny a fakturovány v „normálních“ cenách přijatelných pro město i pro zhotovitele."

Mgr. Pavel Horák

starosta

sportovniUH.jpg

Sportovní škola

Uherské Hradiště

“Chci tímto vyjádřit velké poděkování a spokojenost s odvedenou prací firmy Zamont na podzim roku 2018. Jednalo se o úpravu ploch před ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti a pokládku nové zámkové dlažby. I přes velké vytížení na předem domluvených jiných zakázkách vše zvládli bez problémů a podle stanoveného plánu. S panem Zámečníkem jako jednatelem firmy byla vždy spolehlivá domluva. Organizačně bylo vše v pořádku, pracovníci dělali svou práci pořádně a zodpovědně. Tuto firmu mohu opravdu doporučit.”

Martin Melichárek

ředitel

louka.jpg

Obec Louka

  

Firma ZAMONT s.r.o., zastoupená Pavlem Zámečníkem prováděla v Obci Louka dláždění chodníků po stavbě “Rekonstrukce kanalizační sítě v obci Louka."

Odvedená práce byla v požadované kvalitě v dohodnutém termínu a cenových podmínek. Spolupráci s firmou ZAMONT hodláme využít I v budoucnu,

kdy plánujeme rekonstrukci další části chodníků v průtahu Obce Louka.”

Anna Vašícová

starostka

Další z našich spokojených klientů

Přidat nadpis.png
Přidat nadpis (9).png
Přidat nadpis (5).png
Přidat nadpis (12).png
Přidat nadpis (10).png
Přidat nadpis (3).png
Přidat nadpis (4).png
Přidat nadpis (8).png
javorník.png
48c2da94-dd82-451f-bde5-1d3b8e52b97b.png
DOT.jpg
bottom of page